VTT sang SRT

Kích thước tệp tải lên tối đa: 20 MB

Sử dụng URL từ xa
Tải lên từ thiết bị

Tệp VTT có thể là tệp văn bản được lưu ở định dạng Đoạn văn bản video trên web (WebVTT). Nó chứa thông tin bổ sung về video chẳng hạn như phụ đề và chú thích, mô tả, chương và siêu dữ liệu. Tệp VTT không chứa dữ liệu video.

Nhiều trang web lưu trữ video trực tuyến, bao gồm YouTube và Vimeo, cũng như các trình phát phương tiện như VideoLAN VLC Media Player, cho phép người dùng chú thích và đặt phụ đề cho video của họ bằng các tệp VTT. Định dạng WebVTT cũng cung cấp:

Mô tả video bằng văn bản

- Siêu dữ liệu bổ sung cho nội dung âm thanh hoặc video

WebVTT (.vtt), định dạng tệp phụ đề được hỗ trợ rộng rãi. Đó là định dạng tệp thân thiện với người dùng, lưu trữ phụ đề và thông tin thời gian theo thứ tự tuần tự. Định dạng này được phần lớn phụ đề trên Internet sử dụng.

Định dạng tệp phụ đề SubRip (.srt) được hỗ trợ rộng rãi. Đây là định dạng tệp thân thiện với người dùng, lưu trữ phụ đề và thông tin thời gian theo thứ tự tuần tự. Tệp SubRip có thể chứa tệp chứa phụ đề. Nó bao gồm văn bản phụ đề và thông tin thời gian. Để hiển thị phụ đề trong nhiều trình phát đa phương tiện, bạn có thể sử dụng tệp SRT.

Chuyển đổi các tệp phụ đề VTT của bạn sang SRT một cách nhanh chóng và dễ dàng. Sau khi tải lên tệp .vtt của bạn, hãy lưu nó dưới dạng SRT. Bạn cũng có thể tạo tệp phụ đề từ âm thanh hoặc video bằng công cụ tạo phụ đề của chúng tôi. Sau đó, tải xuống dưới dạng tệp VTT và SRT. Để làm cho phụ đề xuất hiện trong Windows Media Player hoặc các trình phát video khác, chúng phải được mã hóa cứng (hoặc ghi) vào video của bạn.

Bạn sử dụng công cụ VTT sang SRT như thế nào?

1. Tải lên tệp phụ đề của bạn trực tuyến.

Nhấp vào 'Chọn tệp phụ đề' để chọn tệp VTT của bạn từ một trong hai thư mục Thư viện của bạn. Trang Phụ đề VEED sẽ mở ra.

2. Chuyển đổi tự động

Chọn Tùy chọn sau khi tệp của bạn đã được tải lên. Chọn SRT từ trình đơn thả xuống. VEED sẽ tự động chuyển đổi tệp VTT của bạn thành SRT.

3. Tải xuống bảng điểm

Để tải xuống tệp SRT, hãy nhấp vào nút Tải xuống ở cuối trình đơn thả xuống. Tệp SRT sẽ tự động được tải xuống máy tính của bạn và được lưu.

Định dạng văn bản có thể được thực hiện với tệp VTT. Điều này có nghĩa là bạn có thể thay đổi vị trí của văn bản cũng như các tùy chọn hiển thị khác. Đây là điểm khác biệt chính.

Cookie
Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu của bạn và muốn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.