Xóa ngắt dòng

Bạn có thể loại bỏ ngắt dòng khỏi khối văn bản nhưng giữ lại ngắt đoạn bằng công cụ này.

Công cụ xóa ngắt dòng

Bạn có thể loại bỏ ngắt dòng khỏi khối văn bản nhưng giữ lại ngắt đoạn bằng công cụ này.

Nếu bạn đã từng nhận được văn bản được định dạng trong một cột mỏng với các ngắt dòng bị hỏng ở cuối mỗi dòng, chẳng hạn như văn bản từ email hoặc sao chép và dán văn bản từ một cột PDF với các vấn đề về giãn cách, xuống dòng hoặc xuống dòng thì công cụ này khá tiện dụng.

Bạn cũng có tùy chọn chỉ xóa tất cả ngắt dòng mà không giữ nguyên ngắt đoạn (thường là ngắt dòng kép).

Hãy sử dụng công cụ này vì việc dành hàng giờ để xóa ngắt dòng theo cách thủ công sẽ rất tệ nếu bạn đang dán nội dung từ một tệp nào đó như PDF có định dạng văn bản kỳ lạ trong đó ngắt dòng từ và ngắt dòng đột ngột gây ra sự cố thì công cụ này sẽ giúp bạn.

Có thể xóa tất cả các ngắt dòng khỏi văn bản, thay thế bằng khoảng trắng của chúng, nhưng kết quả là bạn nhận được một đoạn văn lớn cũng không tạo điều kiện thuận lợi cho thao tác với văn bản. Do đó, tôi khuyên bạn nên sử dụng dịch vụ trực tuyến này để xóa ngắt dòng và khôi phục các đoạn văn. Trang web này sẽ cho phép bạn xóa các ngắt dòng không cần thiết một cách nhanh chóng và đơn giản bằng cách lưu các đoạn văn. Ngoài ra, bạn có cơ hội sử dụng các chức năng hữu ích như loại bỏ khoảng trắng kép, dòng trống và khoảng trắng ở đầu đoạn văn.

Làm cách nào để loại bỏ ngắt dòng trực tuyến?

Sao chép và Dán văn bản của bạn vào hộp văn bản 'Dán nội dung của bạn'
Chọn các tùy chọn giữa 'Chỉ xóa ngắt dòng' và 'Xóa ngắt dòng và ngắt đoạn'
Nhấn nút 'Định dạng'.
Nguồn văn bản của bạn có thể là bất cứ thứ gì. Bạn có thể sao chép bài đăng trên Instagram, tài liệu PDF hoặc email. Công cụ tiện dụng này sẽ tự động định dạng văn bản của bạn và cung cấp một tài liệu mới mà không cần ngắt dòng thêm.

Hướng dẫn sử dụng công cụ

Trước tiên hãy chèn văn bản cần chỉnh sửa vào trường nhập liệu. Nếu bạn để trống hộp văn bản có nhãn "Thay thế ngắt dòng bằng:", ngắt dòng sẽ bị xóa hoàn toàn. Điều này sẽ hữu ích, ví dụ: nếu tất cả các dòng bắt đầu bằng dấu cách, tab hoặc các dấu phân cách khác. Nếu không phải như vậy, bạn có thể nhập vào hộp văn bản này một dấu phân cách riêng lẻ để thay thế dấu ngắt dòng. Cuối cùng, nhấp vào nút có nhãn " Remove/Replace lines" để bắt đầu quá trình thay thế.

Cookie
Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu của bạn và muốn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.