Mã hóa HTML

Công cụ mã hóa và giải mã HTML đơn giản

Tại sao bạn cần Mã hóa HTML?

Mã hóa HTML thay thế các ký tự đặc biệt HTML như,> với các thực thể HTML dành riêng có thể được công cụ HTML nhận ra. Mã hóa HTML được sử dụng phổ biến nhất khi các ký tự đặc biệt HTML được hiển thị dưới dạng văn bản trong nội dung phần tử HTML của bạn. Nếu bạn muốn hiển thị các ký tự đặc biệt HTML trong nội dung phần tử HTML của mình, bạn sẽ cần mã hóa hoặc thoát ký tự đó bằng cách thay thế bằng ".

Tùy chọn "Mã hóa/giải mã các ký tự không phải mã ASCII" là gì?

Nếu bạn muốn chuyển đổi ký tự không phải mã ascii thành điểm mã unicode ở định dạng '#nnnn', tùy chọn "Mã hóa ký hiệu không phải–ascii" sẽ được sử dụng. Tùy chọn này không bắt buộc nếu trang web sử dụng bộ mã hóa ký tự UTF-8. Tùy chọn này có thể được sử dụng để duy trì các chuỗi unicode trên các trang web không sử dụng UTF-8. Tùy chọn này cũng có thể được sử dụng để giải mã mã unicode trở lại các ký tự không phải mã ascii.

Mã hóa Html

Mã hóa HTML là quá trình chuyển đổi tài liệu có các ký tự đặc biệt vượt quá phạm vi thông thường của ASCII bảy bit sang định dạng chuẩn. Thông tin tiêu đề được sử dụng để chỉ ra loại mã hóa đã được sử dụng. Điều này cho phép các trình duyệt phân tích cú pháp dữ liệu một cách dễ dàng và chính xác.

Mã hóa HTML đảm bảo rằng văn bản được hiển thị chính xác trong trình duyệt không bị trình duyệt hiểu sai thành HTML. Trình duyệt sẽ hiểu dấu ngoặc đóng của thẻ HTML là dấu ngoặc mở hoặc đóng nếu một chuỗi văn bản chứa dấu (>) hoặc nhỏ hơn dấu 9. Các ký tự mã hóa HTML được chuyển đổi thành chuỗi "và" cho phép trình duyệt để hiển thị chính xác dấu nhỏ hơn và dấu lớn hơn. Kể từ khi phát minh ra máy tính, đã có nhiều bảng mã. Người dùng thông thường có thể đã gặp phải các sự cố mã hóa trang mã khác nhau khiến nội dung trang web và thông báo email không thể đọc được. Điều này đặc biệt đúng nếu tin nhắn không phải bằng tiếng Anh. Có các mã hóa khác cho phép truyền dữ liệu nhị phân qua các giao thức dựa trên văn bản, nhưng chúng chỉ sử dụng một số ít ký tự.

Mã hóa HTML chuyển đổi các ký tự có thể bị hiểu sai sang định dạng HTML thành biểu diễn thực thể HTML của chúng.

Mã hóa HTML trực tuyến: Mã hóa HTML sẽ mã hóa HTML và ẩn văn bản HTML khỏi những con mắt tò mò. Công cụ trực tuyến Countwordsfree HTMLEncoder chuyển đổi mã HTML thành chuỗi JavaScript Unicode. Điều này có nghĩa là văn bản HTML có vẻ lộn xộn khi nó được xem nhưng trông bình thường khi nó được thực thi dưới dạng một trang web.

Mã hóa văn bản không bảo vệ mã HTML của bạn. Tuy nhiên, nó có thể được sử dụng để ngăn người khác cố gắng xem mã của bạn. Rất có thể họ sẽ tiếp tục.

Cookie
Chúng tôi quan tâm đến dữ liệu của bạn và muốn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn.